Otevření nového střediska SSÚD Městec

  1. Kde se přesně středisko nachází? (mapa)

  1. Jak bude toto středisko velké?

Velikost a rozsah střediska bude odpovídat základnímu typovému modelu. To znamená, že z těch základních budov bude mít provozní a integrovanou budovu a dále objekty se samostatnou funkcí. V provozní budově bude vedení střediska a sociální zázemí pro dělníky. Integrovaná budova bude složena z objektu skladu posypové soli, dílen, skladů, a především krytých garážových stání pro techniku v provedení temperovaném i netemperovaném. Jako samostatné objekty budou v areálu přístřešky pro zabezpečovací vozíky, solankové hospodářství, čerpací stanice PHM, mycí rampa s čistírnou odpadních vod a sklad dopravního značení.

  1. Kolik zaměstnanců středisko bude mít při plném obsazení?

Po zprovoznění dalších úseků dálnice D35 směrem na Olomouc bude míst středisko Městec celkem 41 pracovníků, z toho bude 28 dělnických a 13 technických profesí.

  1. Nějaké zajímavé technické prvky oproti jiným střediskům?

Z důvodu neustálého zvyšování bezpečnosti našich pracovníků při pracích na dálnicích bude na středisku Městec vybudována tréninková dráha pro školení pracovníků a pro nácvik realizace dopravních opatření na dálnici dle schválených schémat.

  1. Můžete nám prozradit nějaké zajímavosti o středisku?

Technickou zajímavostí může být to, že při výstavbě dílen a garáží je pro opláštění stěn použito sendvičových fasádních panelů s minerální vatou, které se vyznačují vynikajícími tepelněizolačními a protipožárními vlastnostmi, nízkou hmotností, vysokou pevností a tuhostí.

Zajímavosti z ŘSD - Otevření nového střediska SSÚD MěstecZajímavosti z ŘSD - Otevření nového střediska SSÚD Městec
x