EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD Pravy

Dne 08.03. 2022 se studenti Katedry dopravního stavitelství navštívili pracoviště SSÚD Pravy. Seznámili se s problematikou údržby dálnic, centrálním dispečinkem pracoviště i s technickým zázemím SSÚD Pravy

Zajímavosti z ŘSD - EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD PravyZajímavosti z ŘSD - EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD PravyZajímavosti z ŘSD - EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD PravyZajímavosti z ŘSD - EXKURZE: Pro studenty Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice na SSÚD Pravy
x